«پرواز ماهی کوچک» ترجمه هشت قصهٴ کوتاه من است که به زبان انگلیسی ترجمه شده و اخیراً روی سایت آمازون عرضه شده است.

در سالهای گذشته مجموعه‌یی به زبان فارسی به همین نام منتشر کرده بودم. اما این کتاب گزیده‌ای از قصه‌های چند مجموعه است.
یکی از دوستان و حامیان مقاومت به نام آقای لئون منزه مقدمه‌ای بر این کتاب نوشته و توضیحاتی درباره چند قصه کوتاه آمده در کتاب داده است. در سال 2006 بود که آقای منزه با من مصاحبه‌ای داشت و با استناد به حرفهای من مقاله مفصلی در نشریه خودش به نام «in tuch» در انگلستان منتشر کرد. این بار آقای منزه زحمت کشیده با استفاده از همان مقاله و مقداری برداشتهای جدید مقدمه کتاب را نوشته است. عکس روی جلد کتاب هم یکی از تابلوهای ماتیس، نقاش معروف، است که به امانت گرفته‌ام.
اما من در این‌جا تنها قصدم معرفی انتشار یک کتابم نیست. بیشتر و مهمتر برای من کمک خواستن از تک به تک شماست. برای من انتشار این کتاب پایان یک کتاب نیست بلکه آغاز یک نبرد است. من تصمیم گرفتم که کلیه درآمد این کتاب را به بیماران و مجروحان آمده از لیبرتی بدهم. همان قهرمانانی که بیشترین فشارهای ضدبشری را از سوی رژیم آخوندی و عوامل ریز و درشت‌شان در عراق تحمل کردند و اکنون در ستیغ غرور یک خلق قرار گرفته‌اند. همانها که زخمهای جانکاهشان هرگز و هرگز مانع نشد تا دست از مبارزه پرشورشان برای آزادی بردارند. و همان کسان که با دست و پا و بدنی مجروح و بیمار هم‌چنان می‌رزمند تا آزادی را برای همگان به سرزمینمان ببرند.
بنابراین، و دقیقاً به همین دلیل، دست یاری به سوی شما، و تک به تک شما، دراز می‌کنم. از شما تقاضا می‌کنم این کتاب را بخرید و به دوستان (ایرانی و خارجی) خود هدیه دهید یا سفارش کنید که بخرند. از شما، با غرور همان قهرمانان، و با دردمندی نویسنده‌ای که افتخار دارد همیشه برادر کوچک آنان بوده است، تقاضا دارم که با هر امکانی که در اختیار دارید از قبیل سایت و فیس‌بوک و توئیتر و هر آن چیز دیگر این ردها را منتشر کنید و مرا در کاری که به عهده گرفته‌ام پشتیبانی کنید.
کتاب را بر روی اینترنت در آدرسهای زیر می‌توانید ببینید:
سایت آمازون

نسخهٴ الکترونیکی
همچنین با جستجو در سایت آمازون با نام نویسنده (kazem mostafavi (و یا نام کتاب ((Flight of the Little Fish می‌توانید به کتاب دسترسی پیدا کنید.