گردهمایی در افطار ماه مبارک رمضان با حضور مریم رجوی

فراخوان به گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس