بنام یزدان پاک
فقدان نابهنگام و تاسف‌بار مجاهد گرانقدر حمید اسدیان بسیار دردناک و غیرقابل توصیف است. دوستان و رفقا و مجاهدین و اشرف نشانها این روزها هر یک گوشه‌هایی از فضائل اخلاقی و ارزش‌های والای انسانی این انقلابی مجاهد را برشمرده اند. اما واقعا بقول شاعر آسمانی ما حافظ که چه خوش فرموده:
بحریست بحر عشق که هیچش کناره نیست
آنجا جز انکه جان بسپارند چاره نیست
حمید غواص این دریای عشق بود و آنقدر
فروتن و بی ریا که شوربختانه حتی در حیاتش این شانس را نیافتیم که او را چنانکه بود بشناسیم. اما تصویر زیبایی که از او در خاطر و ضمیرمان گذاشته هرگز محو نخواهد شد. آنچه بود اخلاق نیکو، احترام، برق نجابتی که از سراسر وجودش ساطع میشد و بی ریایی و تواضع که بی اختیار انسان را در مقابل او به تکریم وامیداشت. گرچه هیچگاه توفیق این را نداشتیم که تحت مسئولیت آن مجاهد فرزانه انجام وظیفه نمائیم اما هرگاه که دیداری دست میداد باز هم همان شخصیت و منش والای او بود که به هر مناسبت با مهر و فروتنی خاصی ما را پذیرا میشد.
این رسم روزگار بوده که «دریغا که جز به مرگ نسنجند قدر مرد!» اما این برادر مبارز و فرهیخته در عمر پر بارش بقدری پرکار هم بوده است که انسان را به شگفتی وامیدارد. علاوه بر آثار بزرگ شعر و ادبیات و قصه هایش، کوشش بی وقفه او در امر تدوین جنایات حکومت جبار اخوندی در زندان‌ها و قتل عام از افتخارات برجامانده از این مجاهد پرکار و بی‌نام و نشان است که هرگز بدنبال مطرح کردن خویش نبود.
در زمره مبارزات بزرگ و ارزشمند او افشای ماهیت پلشت مزدوران و توابان بخون تشنه و نفوذی‌های جانی می‌باشد. از آن جمله باید بویژه از تحت مسئول سابقش، شاعر نادم و درهم شکسته و به یغما رفته یاد کرد که از همه مرزهای وقاحت و دریدگی و نامردی عبور کرده است!
حمید بر خلاف این لمپنهای گند گاو چاله دهان با ادبیات فاخر و با منطقی گویا و کوبنده این مزدوران را افشا و پوزه کثیف و دهان‌های یاوگویشان را به خاک میمالید. حال بگذار شاعر درهم شکسته بعد از پرواز ابدی حمید هر چه میخواهد با سفلگی، نامردی و نامرادی و ناجوانمردی رذیلانه علیه آن سردار سفرکرده قلم فرسایی کند!؛
آن کس که بدم گفت، بدی سیرت اوست
وان کس که مرا گفت نکو خود نیکوست
حال متکلم از کلامش پیداست
از کوزه همان برون تراود که در اوست
حمید عزیز آن مجاهد کبیر و شکست ناپذیر کار و مسئولیت خود را به اکمل و اتم وجه انجام داد و با کوله‌باری از افتخار و شرافت و عشق رو بسوی معبودش شتافت.
با قلبی مالامال از اندوه و تاسف اما سرشار از مباهات و سرفرازی به روح پر فتوح مجاهد نستوه و پهلوان میدان انسانیت و شرف انقلابی و گرد گردنفراز در عرصه شعر و ادب مقاومت، برادر عزیزمان حمید اسدیان ادای احترام کرده و درود میفرستیم.
با عرض تسلیت به برادر بزرگوار آقای مسعود رجوی مسئول شورای ملی مقاومت و خواهر گرانقدر خانم مریم رجوی رئیس جمهور محبوب برگزیده مقاومت و همه خواهران و برادران آهنین عزم مجاهد و دوستان شورایی و مردم بزرگ ایران بخاطر فقدان چنین فرزند سلحشوری که در دامان خویش پروراندند.
ما با حمید و دیگر شهیدان سرفراز تجدید عهد می‌کنیم که راه آنها را تا پای جان ادامه خواهیم داد.
بدون شک این رژیم ضد ایرانی و ضدبشری ساقط خواهد شد و آفتاب تابان آزادی در بلندای البرز طلوع خواهد کرد.
با احترام و ارادت دیرینه و خالصانه:
مهین مشکین فام و مسلم اسکندر فیلابی